"Alba Fotógrafa", en endavant l'empresa, es dedica a la prestació de serveis de fotografia amb domicili a A través d'aquest AVÍS LEGAL es pretén regular l'accés i ús, i en general, la relació entre aquest Portal accessible a l'adreça d'Internet albafotografa.arcadina.com, i els usuaris del WEBSITE (d'ara endavant usuaris).

 

Per tal de facilitar un desenvolupament ràpid i eficaç de la relació amb els usuaris, l'empresa garanteix mitjançant aquest avís, la privadesa dels serveis on line d'acord amb les exigències legals i informa sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal perquè els usuaris determinin lliurement i voluntàriament si volen facilitar a l'empresa les seves dades personals a través del formulari electrònic per a la subscripció dels serveis oferts per l'empresa al WEBSITE.

Els usuaris consenten el tractament de les dades personals esmentades per l'empresa en els termes de la present Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L'empresa garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el tractament automatitzat d'acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 994/1999, de 11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, així com tota la normativa aplicable a aquesta matèria).